Kentleşmeye Küresel Bir Bakış
 
Karabük Kent Konseyi ve 2023 Karabük Vizyonu Adlı Bildiri
 
 
Diğer Duyurular
 
 
 
Kent Konseyi ve Sorumluluk
Kent Konseyleri İşbirliği Yapacak
Kent konseylerinden Birlikte Hareket Kararı
Kent Konseyleri Şehrin Kalkınmasında Önemli Etkendir
Geleceğimize Katkı Sağlanacak
Diğer Basın Haberleri
 
 
 
2023'e Mektup
Geçmiş Sayılar
Karabük Kent Konseyi Dergisi Sayı 11
Karabük Kent Konseyi Dergisi Sayı 10
 
 
 
Karabük'te yaşamaktan mutlu musunuz?

Evet (338 kişi oy verdi)
Hayır (360 kişi oy verdi)
Kararsızım (62 kişi oy verdi)

Eski Anketler
 
 
 
 
Karabük Kent Konseyi Sonuç Bildirgesi
Değerli Karabük Basını , Karabük Kent Konseyi olarak 01/11/2014 Cumartesi günü, Karabük TSO binasındaki yeni yerimizde, siz basınımıza ve kamuoyuna daha önce duyurduğumuz gibi, Kentimiz Merkezine bağlı muhtarlarımızla bir Ortak Akıl Toplantısı gerçekleştirdik.

Sayfayı Paylaş
Haber Tarihi: 07.11.2014, 08:19:47

Göreve geldiğimiz günden buyana en önemli ilkemiz her türlü çatışmadan uzak, tarafsız, yapıcı ve katkı sağlayıcı çalışmalar yaparak, başta kentimiz  bürokrasisi, kentimiz yerel yönetimi, kentimiz siyasi iradesi ve sivil toplum örgütleri arasında diyalog sağlayarak köprü oluşturma arzusudur. Bu prensip ve uslupla  toplantı da görüşülen ve ele alınan tüm konuları siz güzide Karabük Basını ve Karabük kamuoyu ile paylaşma gereği ve mecburiyeti hissettik. Toplantı sonuçları ekli dosyada bilgilerinize sunulmuştur.

Katkılarınıza şimdiden teşekkür eder, çalışmalarınızda başarı ve kolaylık dilerim.

KARABÜK KENT KONSEYİ , MUHTARLAR DERNEĞİ VE MERKEZE BAĞLI

MUHTARLARLARIMIZLA GERÇEKLEŞTİRİLEN ORTAK AKIL TOPLANTISI

 SONUÇ BİLDİRGESİ

Belediye Kanunu

Kanun No. 5393 Kabul Tarihi: 3.7.2005

MADDE 76. - Kent konseyi, kent yaşamında; kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi,

kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma

ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım ve yerinden yönetim ilkelerini hayata

geçirmeye çalışır.

Kent Konseyimiz 1 Kasım 2014 tarihinde Muhtarlar Derneğimizin öncülüğünde kent merkezine

bağlı 18 katılımcı muhtarımızla toplanarak aşağıda belirtilen konularda kentimiz sorunlarını tespit

etmiş, sivil irade olarak çözüm arayışına katkı sağlamak amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlara öneri ,

tavsiye ve teşekkür hükmünde aşağıdaki sonuçlara ulaşmıştır.

1- Sağlık alanında kentimize son derece modern bir Araştırma Hastanesi kazandırılmıştır. Her ne

kadar yaşanan sorunlar ve eksiklikler olsa da zaman içinde sorunların aşılacağına inanılmaktadır.

Böylesine modern bir hastanenin kazanılmasında emeği geçen siyasi irade ve bürokratlara

şükranlarımızı sunarız.

Ancak daha önce Şirinevler Devlet Hastanesi, Bayırmahalle Devlet Hastanesi ve Beşbinevler

Devlet Hastanesi olarak kentimizde bulunan toplam yatak sayısı yarı yarıya azalmıştır. Bu

sebeple yaşanan mağduriyetler kentimizde yeni bir hastane ve yatak sayısının artırılması

talep ve mecburiyetini gerektirmektedir. Bu nedenle ilimiz milletvekilleri ve yetkililerine öneri

getirme kararı alınmıştır.

2- Kentimizde son aylarda büyük oranda Trafik sıkışıklığı yaşanmakta, bu sorun her geçen gün daha

da artmaktadır. Ayrıca Kemaloyman mevkiinde kantar uygulamasından kaçmak isteyen tonajlı ağır

vasıtaların , OSB – Aydınlıkevler yolunu kullanması , Aydınlıkevler- Kayabaşı mahalle içinde büyük

risk ve tehdit oluşturduğu gibi hat safhada mahalle sakinlerine rahatsızlık vermektedir.

Çözüm noktasında, Karabük Belediyesi, İl Trafik Komisyonu, İl Emniyet Trafik Şube

Müdürlüğü ve Kara yolları Bölge Müdürlüğü yetkilileri ile iletişime geçilmesi, Sinyalizasyon

düzenlemesinin gözden geçirilme talebi, düzensiz ve kuralsız araç parkı probleminin

giderilmesi, yeni yol düzenlemeleri için ilgili kuruluşlar ile ortak akıl üretilmesi ve OSB-
Aydınlıkevler yolu kamyon trafiği ve alınacak tedbirler için yazılı ve sözlü iletişime geçilmesi

kararlaştırılmıştır.

3- Kentimizin pek çok mahallesinde sokak aydınlatmalarının yetersizliği görülmektedir. Bu

durum modern , konforlu ve güvenli yaşam için pek çok risk ve memnuniyetsizliği beraberinde

getirmektedir.

Karabük Elektrik Dağıtım Şirketi Yetkilileri ile iletişime geçilmesine , birlikte ivedi ve nihai

yazılı ve sözlü çözüm arayışına gidilmesine karar verilmiştir.

4- Yine kentimizin başta menderes caddesi olmak üzere pek çok merkezi cadde ve sokağında

MOBESE kameralarında eksiklik ve yetersizlik olduğu düşünülmektedir.

Karabük Emniyet Müdürlüğümüz ile güvenlik ve olası işlenebilecek suç unsurlarına

caydırıcılık ilkesinden hareketle , yazılı ve sözlü iletişim ve istişarede bulunmasına karar

verilmiştir.

5- Kentimizde artan uyuşturucu ve sentetik madde tehlikesi gençlerimiz için tehlike

oluşturmaktadır.

Karabük Emniyet Müdürlüğümüz uyuşturucu ile mücadelede başarılı operasyon ve

gayretleriyle büyük takdir toplamaktadır. Kendilerine Kent Konseyi olarak şükranlarımızı

sunuyoruz.

 Ancak uyuşturucu ile mücadele sadece kolluk kuvvetleri ile başarılacak bir sorun değildir.

Gençlerimiz için İl Spor Müdürlüğümüzün çalışmaları da göz doldurmaktadır. Yakın

zamanda Makasbaşında yapılan salonun, Öğlebeli gençlik merkezinin, 100. yıla yapılan kültür

merkezinin ve yüzme havuzunun devreye girmesiyle gençlerimiz spor ve kültürel etkinliklere

yönlendirilerek uyuşturucu ile mücadelede daha üst seviyeye ulaşılacağına inanmaktayız.

Ayrıca semtlere kurulan sosyal yaşam merkezlerimiz ve açılacak kurslarımızın da bu

mücadelede önemli payı olduğuna inanıyoruz. Tüm ilgili, yetkili ve emek sahiplerine şükran

duyuyoruz.

6- Kentimizde artan işsizlik beraberinde pek çok ekonomik, sosyolojik ve yaşamsal sorun ve

travmaları beraberinde getirmekte, evliliklerin parçalanmasını tetiklemektedir.

Bu durum sadece kentimizin değil ülkemizin genel sorunudur. Ancak son zamanlarda AK

Parti İl Başkanının ve Sanayi Ticaret Odası yönetiminin dile getirdiği Eskipazar Serbest

Ticaret Bölgesi projesi ve Organize sanayi bölgesinin genişletilmesi proje ve çabaları bu

yönde umutlarımızı artırmaktadır. Bu proje gerçekleşmesi halinde Kentimiz ve bölgemizde

işsizliğe kesin çözümler üreteceği, kent insanımızın alım gücünün artmasında büyük katkı

sağlayacaktır. Proje sahip ve takipçileri AK Parti İl Başkanı Sn. Timuçin Saylar ve T.S.O

Başkanı Sn. Sedat Namal’a kentimiz adına teşekkür ederiz. Proje gerçekleştiğinde ise

inanıyoruz ki tüm Karabük halkı minnettar olacaktır. Kent Konseyi olarak her türlü desteğe

hazırız.

7- Şehir içindeki haddehanelerin , organize bölge yada serbest bölgeye taşınması zaruret olarak

görülmektedir. Zira şehir içindeki görüntü ve gürültü kirliliğine sebep olmakta , aynı zamanda

haddehaneler nedeniyle şehir içinde tonajlı kamyonların girmesi sıkıntı ve sakıncalar doğurmaktadır.

Bu durum uzun zamandır sürekli tartışılmaktadır. Kentimizde çalışan haddehane sayısının

hayli azaldığı bir gerçektir. Bunların pek çoğu teknolojik olarak geri , bir kısmı da hurda

halindedir. Ancak bunların şehir dışına çıkarılması büyük maliyet ve zorlukları beraberinde

getirmektedir. Üretime devam edecek haddehanelerin taşınabilmesi bazı teşviklerin ve

kolaylıkların sağlanması durumunda gerçekleşebilir bir durumdur. Bu sebeple bu işletmelerin

bulundukları arsalar imar açısından değerlendirilebilir, kentsel dönüşüme açılabilir

ise buradan gelecek kazanç işletmecilerin taşınmasında yada hurda durumundakilerin

kalkmasında fayda sağlayacağını düşünüyor ve öneriyoruz.

Ayrıca Belediye Başkanımız Sn. Rafet Vergili birkaç gün önce bir televizyon programında bu

konuda proje ve çalışmaları olduğunu açıkladı. Kendilerine Kent Konseyi olarak şimdiden

teşekkür ederiz.

8- Kentimizde hava ve çevre kirliliği özellikle kış ayları olmak üzere halk sağlığını tehdit

etmektedir. Açıklanan hava kirliliği oran ve rakamları halkımız tarafından inandırıcı

bulunmamaktadır. Başta kentimizdeki ağır sanayi kuruluşları ve geri kazanım tesislerinin hava ve

çevre kirliliğine yol açmanın dışında tarım ürünleri ve bağcılığa zarar verdiğine inanılmaktadır.

Ağır sanayi kentimizin olmazsa olmazı ve de kentimizin varlık nedenidir. Ancak kazanılan

ekmek parası, karnımızı doyurmanın ötesinde sağlığımıza verdiği zarar ve artan kanser

vakaları düşünüldüğünde verdiği zararın karşılığı olamaz. Denetimleri artırılmalı gece ve

gündüz salınımları daha dikkatli takip edilmeli, bu konuda Çevre Müdürlüğü ve İlimiz siyasi

İrade daha kararlı ve caydırıcı olmalıdır.

 Geri kazanım tesisleri ise kurulduğundan buyana hemşehrilerimiz için risk ve şüphe kaynağı

olmuş, olmaya da devam etmektedir. Buradaki işletme denetimleri yanı sıra, çalışanların da

denetimlerinin artırılması , yakından takip edilmesi, işletme yakınına hava ölçüm cihazının

gece ve gündüz her daim çalışır olması ve denetimi zaruridir. Bu konuda ilgili ve yetkililerin

hemşehrilerimizin akıllarında şüpheye mahal vermemeleri gerekmektedir.

9- Bir mahalle muhtarımız mahallelerinde dere islahı konusunda DSİ ve Belediye arasında

anlaşmazlıkların hizmetin gecikmesine sebep olduğunu dile getirmiştir.

Bu konuda Kent Konseyimizin AK Parti İl başkanlığını ziyareti sırasında Sn. Timuçin

Sayların, belediye hizmetlerine yardımcı olabilmek için tüm mahallelerin dere islah

projelerini programa alma talimatı verdiğini bizzat söylediler. Bu durum Mahalle

Muhtarlarımızın memnuniyetini kazandı. Kent Konseyi olarak Sn. Timuçin Saylara Teşekkür

ederiz.

10- Engelli vatandaşlarımız için teknolojik kolaylıklar gelişmesi ile Kentimizde de akülü araba

kullanımı bir hayli artmaktadır. Bu durum bazı yeni ihtiyaçlar doğurmaktadır.

Engellilerimiz için yol ve kaldırım düzenlemeleri önemlidir. Ayrıca Akülü araba kullanan

engellilerimiz için bazı merkezlere akü şarz istasyonu kurulmasını öneriyoruz. Yine arabalı

engellilerimiz için yürüyen medivenlere acaba bir aparat sistemi geliştirilebilirmi diye

düşünüyoruz. Bu hizmetler için Karabük Belediyemize yazılı ve sözlü iletişime geçilmesi

kararlaştırılmıştır.

11- Kentimiz gerçek nüfusu Karabük Üniversitesine dışarıdan kayıt olan öğrencilerin katılımı ile

bugün görünen resmi sayıdan 40.000 fazla olduğu tahmin edilmektedir. Dolayısıyla resmi nüfus

sayısı gerek ilimize gelen hizmetler ve iller bankası ödeneği açısından, gerekse T.B.M.M. temsilci

sayımızın artması açısından % 40 düşük görünmekte , bu da kentimizin mağduriyetine sebep

olmaktadır.

İl nüfus müdürlüğümüzle yazılı ve sözlü olarak iletişime geçilerek, mevzuatının ve koşullarının

uygun olabilmesi durumunda gerekirse Üniversite Kampüsü içerisine geçici mobil nüfus

servisi kurularak, üniversite öğrencilerimizin kentimiz adrese dayalı sistemine geçirilmesi

ve uygulamanın öğrenci yeni kayıt dönemlerinde de uygulanması için teklif ve koordinasyon

sağlanması kararı alınmıştır.

12- İlimize yapılması planlanan Havaalanı projesi heyecan uyandırmış, ancak gelişmelerin yavaş

ilerlemesi kaygı uyandırmaktadır.

Öncelikle proje ve emek sahibi Üniversite Rektörümüz Sn. Burhanettin Uysal’a bu konudaki

özverili gayretleri için, Kardemir yönetim kuruluna da arsa hibe ve tahsisinde gösterdikleri

özveri için teşekkür ediyoruz. Kentimize bir havaalanı kazandırılması bizce de önemli hatta

yakın gelecek için zaruridir. Kastamonu da bulunan Havaalanının Karabük için Ankara dan

bir farkı yoktur.

Ancak yapılacak havaalanı, sadece Üniversitemiz bünyesindeki Sivil Havacılık Okulu

faaliyetleri ve birkaç küçük özel uçak inmesine hizmet etmemeli, en azından yurt içi tarifeli

özel hava yolu şirketlerinin kullanımına da yeterli ve uygun olmalıdır. Sayın Rektörümüzün

ve Sayın Milletvekillerimizin gayretleri halkımız ve tüm sivil toplum örgütleri tarafından

teşvik edilerek desteklenmelidir. Kent Konseyi olarak her türlü desteği vermeye hazırız.

13- Filyos Limanı projesi Kentimiz Sanayisinin denize açılması açısından yılların hayali

ve özlemidir. Bu konudaki gelişmeler sevindiricidir. Özellikle son günlerde Karabük TSO

Başkanımız Sayın Sedat Namal’ın bu projenin KİK tarafından kabul edildiği, yapılan

itirazların ret edildiği ve ihale aşamasına geldiği noktasındaki bilgilendirmeler her türlü

takdirin üzerindedir. Kent Konseyi olarak teşekkür ederiz.

Toplantıya katılan muhtarlarımıza, sesimizi duyuran kentimiz güzide basın kuruluşlarına ve tüm

emek sahiplerine bu toplantıya katkılarından dolayı teşekkür ederiz. 05/11/2014

 Yalçın KILINÇ
Karabük Kent Konseyi Başkanı

 
 
Kategori Kategori : Kent Konseyi Toplantıları
Okunma Okunma : 1047
Tarih Tarih, Saat : 07.11.2014, 08:19:47
Kaynak :