Kentleşmeye Küresel Bir Bakış
 
Karabük Kent Konseyi ve 2023 Karabük Vizyonu Adlı Bildiri
 
 
Diğer Duyurular
 
 
 
Kent Konseyi ve Sorumluluk
Kent Konseyleri İşbirliği Yapacak
Kent konseylerinden Birlikte Hareket Kararı
Kent Konseyleri Şehrin Kalkınmasında Önemli Etkendir
Geleceğimize Katkı Sağlanacak
Diğer Basın Haberleri
 
 
 
2023'e Mektup
Geçmiş Sayılar
Karabük Kent Konseyi Dergisi Sayı 11
Karabük Kent Konseyi Dergisi Sayı 10
 
 
 
Karabük'te yaşamaktan mutlu musunuz?

Evet (352 kişi oy verdi)
Hayır (387 kişi oy verdi)
Kararsızım (66 kişi oy verdi)

Eski Anketler
 
 
 
 
Kent Konseyi Genel Kurulu İkinci Olağan Toplantısı Yapıldı
Karabük Kent Konseyi Genel Kurulunun ikinci olağan toplantısı Özcan Büyükgenç başkanlığında Belediye Meclis toplantı salonunda yapıldı.

Sayfayı Paylaş
Haber Tarihi: 01.10.2009, 15:26:49

Karabük Kent Konseyi Genel Kurulunun ikinci olağan toplantısı Özcan Büyükgenç başkanlığında Belediye Meclis toplantı salonunda yapıldı. Üyelerin çoğunluğunun katılımı ile gerçekleştirilen toplantıda Kent Konseyi Başkanı Özcan Büyükgenç yaptığı açılış konuşmasında Genel Kurul’dan bu güne geçen iki aylık sürede yapılan çalışmalar ile ilgili bilgiler verdi. Başkan Özcan konuşmasında şunları söyledi: “Kent konseyi yürütme kurulu olarak ilk toplantımızı 07Ağustos 2009 tarihinde yaptık ve yapılan bu toplantıda ilimizin sorunları masaya yatırıldı ve en az ayda bir toplanılması kararı alındı.

Ardından öncelikli konularımız tespit edildi ve bunlarda Hava Kirliği, Hastaneler, Tıp fakültesi ve Kent meydanı projesi olmuştur.

Bunlarla ilgili yapılan çalışmaları öğrenmek ve kent konseyimizin düşüncelerini aktarmak için önce Karabük Üniversitesi Rektörümüz Prof.Dr.Sayın Burhanettin UYSAL’ı, ardından Belediye Başkanımız Sayın Rafet VERGİLİ’yi ve İlimiz Valisi sayın Nurullah ÇAKIR’ı makamlarında ziyaret ettik.Ve o günden bu güne kent konseyi yürütme kurulumuz 3 kere toplandı.

Kent konseyi başkanı olarak öncelik verdiğim konulardan biri kent konseyinin kurumsallaşmasıdır. Kent konseyi kurumsallaşmalı ki kentimize faydalı olabilsin. Kent konseyimiz 57 kişiden oluşuyor ve kentimizin her kesiminden insan var. Tüm siyasi mülahazaların üstünde bağımsız bir kuruluştur.

Kalkınmış milletlerin tamamında kent konseyleri yürütme ve yetkiyi elinde bulunduranların bir danışma kurulu gibi çalışır. Sadece bu şekilde çalışmakla kalmaz elinde yetki bulunduranlara yeni projelerle önerilerde bulunarak açılım yapma imkanı sağlarlar.

Ben inanıyorum ki Karabük’te de bu böyle olacaktır. Çünkü bu sefer şehrimizde kurulan kent konseyi herkesimden Değerli insanı içinde barındıran, şeffaf bir yönetim anlayışını benimseyen ve bu işi önemseyen kişi ve kuruluş temsilcilerinin yer aldığı şahsiyetlerden oluşmaktadır.Ayrıca ilimizin güzide basın ve yayın kuruluşları da konseyimizi ve konseyimizin yaptığı çalışmaları önemseyerek desteklerini esirgemiyorlar.

Yine örnek aldığımız kalkınmış milletlerde Kentle ilgili önemli kararlar verileceği zaman kent konseylerine bu kararları iletilir ve kent konseyleri tüm siyasi mülahazalardan uzak bir şekilde şehrin yararına olacak kararları alırlar. Onun için yöneticilerin yaptıkları kentin genelini ilgilendiren icraatlara kentliler tarafından hep sahip çıkılmakta ve ölü yatırımlar yapılmamakta halkın vergilerinden oluşan gelir kaynakları boşa heba edilmemektedir.

İşte bunun için ilimizde kent konseyi kurumsallaşmalı ve ilimize faydalı işler yapan bir kuruluş haline gelmelidir.

Biz Kent konseyimizin kurumsallaşması ve sadece yasal zorunluluktan dolayı kurulmuş olmak için kurulmadığını göstermek için kurumsallaşma çalışmalarımıza başladık ve ilk olarak belediye başkanlığımıza resmi yazı yazarak çalışmalarımızın daha verimli sürdürülebilmesi ve kente daha yararlı olabilmek için öncelikle kent konseyimizin çalışma ortamının düzenlenmesi istenerek bu meclis toplantı salonunun bulunduğu binadan tefrişatı yapılmış iki adet oda istedik. Amacımız bir an önce kent konseyi tabelasını binanın dışına asmak olacaktır. Ve ayrıca resmi yazışmaları yapacak, raporları tutacak, gelen giden evrak kayıt işlemlerini yapacak ve gelenleri karşılayacak kısacası sekretarya işlemlerini yürütecek bir personelinde bir an önce görevlendirilmesi istenmiştir. Bunların gerçekleşmesiyle gelecek adına kent hafızası da ortaya çıkmış olacaktır.

Kent konseyinin yeri belli olmalı ki hafta sonları da çalışma ofisimizde bir araya gelebilelim ve kentimiz için öneriler ve projeler üretebilelim. Çünkü biz sadece kentle ilgili faaliyetler yapılacağında danışılan bir kuruluş olmak istemiyoruz. Aynı zamanda kent için projelerde üreten, kenti yönetenlere projelerle açılım sağlayan bir proje merkezide olmak istiyoruz. Biz yeri geldiğinde kent için 24 saat çalışmayı göze almış insanlarız. Burada kimse bu işten bir kuruş menfaat elde etmemektedir. Ama bugün burada sırf kent için bir araya gelinebilmektedir. Ben buradan huzurunuzda yürütme kurulunda bulunan çok değerli çalışma arkadaşlarıma ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Çünkü fedakarca kent için birçok kez benim başkanlığımda toplantı yapıldı ve hiç firesiz bu toplantılara katıldılar. Bu neden kaynaklanıyor kentin sevdalısı olmaktan dolayı olduğuna inanıyorum.

Ayrıca kent konseyi olarak görselliği ve yaptığımız çalışmalar ile yapacağımız projeleri halkla ve kamuoyuyla paylaşmayı da önemsiyoruz. Şeffaf bir yönetim anlayışını benimsiyoruz. Cesaretle sorunların üzerine gidilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bunun İçinde ilk önce Kent konseyimizin bir web sayfasının olması gerekmekte olduğuna inanarak belediyeden bir web sayfası yapılmasını istedik ve sağ olsun belediye başkanımızın talimatıyla belediye bilgi işlemi tarafından bu süreç başlatıldı.

Ve kent konseyimizin muhakkak bütçesinin de belirlenmesi gerekmekte ve belediyemizin bu konuda konseye bir bütçe ayırması gerekmektedir. Bu konu da ki isteğimizi de belediye başkanımıza ilettik.

Ayrıca belediye başkanlığından yönetmelik gereği kent konseyi genel sekreterinin isminin de yürütme kuruluna önermesini resmi yazı ile istedik.

Şimdi bu iki odanın tefrişatının yapılmasını, sekretarya hizmetlerini yürütecek personelin ve genel sekreterin kimler olacağına dair isim önerilerini belediye başkanlığının kent konseyi yürütme kurulumuza yapmasını beklemekteyiz.ve ayrıca bir an önce web sayfamızın hazırlanmasını beklemekteyiz.

Bunlar gerçekleştikten sonra Karabük kent konseyimiz akşamları ve hafta sonları bile çalışabileceğimiz bir mekâna ve gelenlerin kentle ilgili görüş ve önerilerini iletebilecekleri bir ortama kavuşmuş olacaktır.

Ayrıca kent konseyimizin kurumsallaşmasının temel taşlarından biri olan ve bugün burada görüşeceğimiz ve bizim yürütme kurulu olarak çok önemsediğimiz kent konseyimizin çalışma yönergesi oluşturulmuştur. İnşallah bu gün burada genel kurul tarafından kabul edilirse yasalaşmış olacak ve kent konseyimizin artık bir çalışma yönergesi olmuş olacaktır.

Bu çok önemli bir konudur. Çalışma yönergesi olmadan kent konseyi denizde pusulası olmayan bir gemi gibidir. Çalışma grupları da aynen böyledir. Çünkü nereye nasıl gitmesi gerektiğini bilememektedirler. Ve bilemeyeceklerdir. İşte bunu ortadan kaldırmak ve gideceği yere belli kurallar dahilinde gidebilmek için çalışma yönergemizin olması gerekmekte.

İşte bu gün burada 27 Ağustos 2009 tarihinde “çalışma yönergesi hazırlama” alt komisyonunun hazırlayarak son şeklini verdiği ve alt komisyondan oy birliği ile kabul edilerek yürütme kuruluna havalesi yapılan ve 02.Eylül 2009 tarihinde de kent konseyi yürütme kurulunda yine oy birliği ile kabul edilen “Kent Konseyi Çalışma Yönergesi” oylarınıza sunulacaktır ve sizlerden bu yönergeyi onaylamanızı bekliyoruz.

Yine kent konseyimizin kurumsallaşması adına yapılması gereken önemli çalışmalardan biride Kent Konseyinin logosunun belirlenmesidir. Bunun için Eylül ayının başında yaptığımız yürütme kurulu toplantısında bir karar aldık ve bu logonun tüm Karabük genelinde yapılacak ödüllü bir yarışma ile belirlenmesine karar verdik. Bu çok katılımcı bir yönetim anlayışını benimsememizden ileri gelmektedir. Ayrıca Bu kent konseyini tüm şehir tarafından tanınır hale getirecektir.

Yine kent konseyimizin kurumsallaşması adına her altı ayda bir yaptığımız çalışmalarını anlatan ve hedeflerimizi kentle ilgili projelerimizi paylaşacağımız bir bülten veya dergide çıkarmak istiyoruz. Eğer sizlerin desteğiyle bunları başarabilirsek tüm üyelerimizden de dergimize yazı ve katkı bekliyoruz.

Değerli kent konseyi üyeleri! yine benim çok önemsediğim ve kent konseyi yürütme kurulumuzun da desteklediği ve beni heyecanlandıran bir önemli konuyu da sizlerle paylaşmak istiyorum.

Bu kentin bir kent vizyonu olmalı. Cumhuriyetin 100 yaşına gireceği tarih olan 2023 yılında kentimiz nerde olacaktır. Bu kentin nerde olmasını istiyoruz.

Bu çok önemli bir konudur. İşte kent konseyimizin önderliğinde tüm kentin benimseyeceği bir kent vizyonu belirlemeliyiz.

Bunun için ilimizde tüm kurum ve kuruluşların desteğini ve görüşünü alarak üniversitemizle de iş birliği halinde bilimsel bir şekilde Karabük 2023 yılı Kent vizyonu ve stratejik gelişim planının oluşturulması gerekmektedir.

Malumunuz üzerinedir ki; vizyon bir ileri görüşlülük olup, geleceğin düşünülüp planlanmasını, gelecekteki fırsatların araştırılmasını, uzun gelecekteki çıkarların dikkate alınmasını ve işlerin buna göre planlanıp yürütülmesini ifade eder. Kısacası Vizyon kentimiz adına geleceğin resmini çekmektir. Değerler bütünü içinde gelecekte ulaşılmak istenen yerdir. Cumhuriyetimizin 100. Yılında Karabük nerede olacaktır veya nerede olması istenmektedir. Bu çalışmamızla bu ortaya çıkacaktır. Bu konunun başarılı bir şekilde sonuçlandırılması için çok değerli desteklerinizi beklemekteyiz.

Kent konseyi olarak önemsediğimiz en önemli konulardan biride Karabük Üniversitesinin gelişimidir. Bunun İçin Yürütme Kurulu Olarak Yaptığımız ilk toplantıda Karabük üniversitesini öncelikli gündemimiz olarak tespit ettik. Ve bunun için birçok kez kent konseyi yürütme kurulu olarak üniversite rektörümüzle bir araya geldik. Üniversite kentimiz için çok önemlidir ve vazgeçilmezdir. Onun için tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız ile özel teşebbüsler üniversitenin gelişimine ve kalkınmasına destek olmalıdır.

Biz şuna inanıyoruz ki Karabük üniversitesinin kalkınması ve gelişimi için çakılacak bir çivi Karabük’ün gelişimine çakılmıştır. Yine Karabük üniversitesinin gelişimi ve kalkınması için yapılacak bir yatırım ve hizmet Karabük’ün gelişimine yapılmış bir yatırım ve hizmettir.

Hali hazırda Üniversitemiz çok hızlı gelişmektedir. Kendisi ile birlikte kurulan tüm üniversitelere fark atmış durumda ve kendisinden çok önce kurulan birçok üniversiteyi de bu gün itibariyle geride bırakmış durumdadır. Üniversitemizde şu an itibariyle 8 bin öğrenci okumaktadır. Ve üniversitemizde yine bugün itibariyle 5 fakülte ve 2 yüksek okul ile 2 enstitü bulunmaktadır. Yakın bir zamanda da Beden eğitim spor yüksek okulu ile sağlık yüksek okulu açılacaktır. Ve inşallah en kısa zamanda da tıp fakültesine sahip olacaktır Karabük.

Üniversiteler kentin gelişiminin ve kalkınmasının lokomotifidir. işte bunun için desteklenmelidir. Bu kent için varsak bu kentin yararına olan bir Üniversitenin gelişiminde de bizimde muhakkak katkımız olmalıdır. İşte bunun için Karabük üniversitesinin gelişimi sürekli öncelikli gündemimizdir. Üniversitemizin mevcut gelişiminin devam etmesi için kent konseyi olarak bize düşen görev neyse yapmaya hazır olduğumuzu bir kez daha belirtmek isterim.

Bir diğer önemsediğimiz ve üzerinde çalışma yaptığımız konu ise; Hava kirliliğidir. Bunun için Karabük Kent Konseyi Yürütme Kurulunun daveti üzerine 14 Eylül 2009 pazartesi günü İl Çevre Orman Müdürü Sayın Ahmet IŞIK Yürütme Kurulumuza Hava kirliliği konusunda brifing vermiştir.

Sayın IŞIK’ın verdiği brifing 1 saat 20 dakika sürmüş olup sayın IŞIK brifingin de hava kirliliğinin üstesinden başta Kent Konseyi ve kamu oyu desteği ile geline bileceğini belirtmiştir. Ayrıca Demir çelik Fabrikasının Hava kirliliğini önleme konusunda ciddi yatırımlar yaptığını ve ilimizde mevcut haddehanelerden çok azının kömür kullandığını ve yakın zamanda bunlarında sıvı yakıt kullanımına geçeceğini belirterek elindeki kükürt dioksit ve partikül değerlerini Yürütme Kurulumuz ile paylaşmıştır.

Biz Karabük Kent Konseyi Yürütme Kurulu olarak yaptığımız ilk toplantıda en öncelikli konulardan biri olarak hava kirliliğini gördük ve bununla ilgili yapılan çalışmaları önemsiyoruz. Konsey olarak bu konuyla ilgili yapılan çalışmaların takipçisi olacağız.

Çünkü Havası temiz olmayan ve hava kirliliğinden kaynaklı sıkıntılı olan bir kentte insanların mutlu olması beklenemez. İşte bunun için İl Çevre Orman Müdürlüğünden Kent Konseyi Yürütme Kurulu adına taleplerimizi dile getirdik.

Bu taleplerimiz ise ;
1.Hava denetimlerinin sık sık kamuoyu ile paylaşılması;
2.Denetim Komisyonuna Kent Konseyinden de üye alınması
3.Doğal gaza geçiş konusunda halkın teşvik edilmesi ve bu konuda diğer kurumlarla iş birliği halinde broşürler bastırılarak bunların halka dağıtılması, mahalle toplantıları ve seminerlerle halkın doğal gaz kullanımı konusunda bilinçlendirilmesi
4.Demir çelik Fabrikasının hava kirliliğinin önlenmesi konusunda yaptığı yatırımların takip edilmesi ve kamuoyu ile sık sık paylaşılması
5.İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile iş birliği halinde okullarda “hava kirliliği ve çevre bilinci” ile ilgili görsel seminerler verilmesi,
6.Öğrenci velilerine yönelik yine İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile iş birliği halinde “Hava Kirliliğinin önlenmesinde bize düşenler” konulu seminerler verilmesi,
7.Kapıcıların kalorifer kazanlarının verimli yakılması konusunda “ verimli yakma teknikleri” konulu eğitimden geçirilmesi,
8.Tüm uyarılara rağmen kalitesiz kömür kullanan ve kaloriferlerini verimli yakmayan kişi ve kurumlara gerekli yasal cezai müeyyidelerin uygulanması olmuştur.

Ayrıca bu konu ile ilgili olarak ta yine demir çelik genel müdürümüz sayın Osman kılavuz ile yaptığımız görüşmede sayın Genel Müdür Demir çelik olarak bu konuda yaptıkları yatırımları bize göstermek istediğini belirtmiştir. İnşallah en kısa zamanda kent konseyimizin yürütme kurulu ile birlikte demir çeliğe giderek bu konuda yapılan çalışmaları yerinde görme imkânı bulacağız. Ve sonrasında orda gördüklerimizi de kamuoyu ile paylaşacağız ve isteklerimizi de demir çelik yönetimine ileteceğiz.

Biz inanıyoruz ki doğalgazında gelmesi ve demir çelik yönetiminin de görülen olumlu yaklaşımı ile Karabük’te birkaç yıl içinde hava kirliliği sorunu çözülecektir.

Biz kent konseyi üyeleri olarak Karabük’ümüzün daha iyiye ve daha ileriye gitmesi için görüş ve önerilerimizi her ortamda üslubunca yetkililere iletmeyi bir görev ve borç bilmeliyiz. Kimseyle polemiğe girmeden, olayları kişiselleştirmeden, kentin ve kentte yaşayanların yararına olacak şekilde objektif yaklaşımlarla açıklamalarımızı yapacağız. Çünkü kentimizde yaşayan insanlar bizden bunu beklemektedir.

Karabük Cumhuriyetle beraber kurulmuş stratejik öneme sahip bir ağır sanayi kentidir. Bu kent Ağır sanayisi ile Ülkemizin kentlerini kurmuştur. Bu kent İçinden Meclis Başkanını Çıkarmıştır. Bu kent son Kalkınma ajansı toplantısında diğer kentleri geride bırakarak kalkınma ajansının başkanını da içinden çıkarmıştır. Bu kentin dinamikleri güçlüdür yeter ki ortak aklı ve uzlaşmayı esas alalım.

Ben inanıyorum ki ilimizde konseyle işbirliği halinde birtakım şeyler yapılırsa ilimiz her geçen gün daha iyiye ve güzele gidecektir. Yeter ki elinde yetki bulunduranlar konseyle işbirliği halinde olsunlar.”

Karabük Kent Konseyi Başkanı Özcan Büyükgenc’in yaptığı konuşmasının ardından gündem maddeleri geçildiğinde ise ilk gündem maddesi olan Kent Konseyi çalışma yönergesi Avukat Tuğba BAŞSARIOĞLU tarafından genel kurula okunurken, Kent Konseyi Çalışma Yönergesi yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi. Kent Konseyi Genel Kurulu ikinci olağan toplantısının ikinci gündem maddesi olan Karabük 2023 kent vizyonu oluşturma çalışmaları ile ilgili söz alan Karabük İl Emniyet Müdürü Hulusi Çelik Karabük 2023 Kent Vizyonu oluşturma çalışmalarının önemine değindi. Çelik ayrıca 2023 yılında karayolları olarak ne durumda olacak, nüfus olarak Karabük’ün durumu, Karabük’ün Trafikteki durumu, Eğitim durumu, sanayideki durumumuz ne olacağı konularının tespit edilmesi ve Karabük’te kamu binaları nerelere yapılacak bunlarında belirlenmesi açısından kent vizyonunun belirlenmesinin çok önemli olduğunu söyledi. Kent vizyonu ile ilgili olarak birçok üye söz almış ve kent vizyonunun hazırlanmasının önemine değinerek çok büyük bir eksikliğin giderileceğine vurgu yapmışlardır.

Hava kirliği konusunun üçüncü gündem maddesi olarak görüşüldüğü Karabük Kent Konseyi Genel Kurulunun ikinci olağan toplantısında İl Çevre Müdürü Ahmet IŞIK genel kurula konu ile ilgili bilgiler verdi. Ayrıca “Hava kirliliği ile mücadele kapsamında Karabük iline getirilen tüm kömürlerin bir irtibat bürosu vasıtası ile denetlenmesi, Kömürcüler sitesinin oluşturulması ve buranın haricinde kömür satışına izin verilmemesi” konusunda Belediye Meclisine tavsiyede bulunulması oy birliği ile kabul edildi.
 
Haber Videosu :

Videoyu görüntüleyemiyorsanız lütfen buraya tıklayınız ve Flash Player uygulamasını yükleyiniz.


 
Kategori Kategori : Kent Konseyi Toplantıları
Okunma Okunma : 1850
Tarih Tarih, Saat : 01.10.2009, 15:26:49
Kaynak :